Disclaimer

DISCLAIMER

Vovert.nl is niet verantwoordelijk en kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden in enige wijze voor de kaartverkoop. De kaartverkoop geschied door derde partijen alwaar de koper de overeenkomst mee aangaat. Vovert.nl faciliteert geen kaartverkoop en is niet verantwoordelijk te houden voor de afhandeling, prijs of enig andere relatie tot de kaartverkoop.

Vovert.nl kan niet worden aangemerkt als organisator van het evenement en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het evenement en de gang van zaken in of rond de locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
Vovert.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan een evenement of locatie.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Vovert.nl is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Vovert.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.