5 voorstellingen van Residentie Bach Ensembles koor in Den Haag & Delft – Kaartverkoop gestart

Ticketmaster

Het koor Residentie Bach Ensembles zal 5 bijzondere uitvoeringen verzorgen in Den Haag en Delft. Kaartjes koop je via het officiële verkooppunt Eventim.
Je kan kiezen uit de volgende optredens:

  • vrijdag 8 oktober 2010, Lutherse Kerk, Den Haag: “Requiem: Huilen in Den Haag”
  • vrijdag 5 november 2010, Paleiskerk, Den Haag: “Stars and Stripes: KLassieke muziek uit Amerika”
  • zaterdg 6 november 2010, Museum het Prinsenhof, Delft: “Stars and Stripes: Klassieke muziek uit Amerika”
  • vrijdag 17 december 2010, Kloosterkerk, Den Haag: “Magnificat en Kerstcantates”
  • vrijdag 1 april 2011, Paleiskerk, Den Haag: “Dolorosa: A Capella Passieconcert”

Tickets via Eventim.

Requiem: Huilen in Den Haag

Het geliefde Requiem van Duruflé vormt de sluitsteen van een muzikale bloemlezing die de luisteraar voert langs een aantal juweeltjes uit de 19de- en 20ste-eeuwse koormu-ziek. Na expressieve chromatiek en dramatische wendingen van het a capella Requiem uit 1863 van de Duitse Componist Peter Cornelius volgen Bruckners Libera Me (1854) voor koor, orgel en trombones en zijn 2 Aequali (1847) waarin alleen het plechtige trombonegeluid klinkt. Brahms’ meesterlijke exercitie in het vroegbarokke contra-punt, Geistliches Lied (1856) is een oproep om te vertrouwen in de wil van God. De verbindende factor van Ein deutsches Requiem (première in 1868) is een niet aflatende grondtoon van troost en medeleven; tijdens dit concert zal het ontroerende deel IV, ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen’ klinken.Het Requiem van Duruflé uit 1947 is een bewogen medi-tatie ‘over de vrees van de mens die wordt geconfronteerd met de dood’. Rust, terughoudendheid, en ook kracht markeren dit indrukwekkend opus.

vrijdag 8 oktober 2010 | 20.15 uur | Lutherse Kerk | Lutherse Burgwal 7 – 9 | Den Haag

Residentie Bachkoor
Wouter van Belleorgel
Rosanne van Sandwijkmezzosopraan
Hugo Oliveirabariton
Jos Vermuntdirigent

CorneliusSeele, vergiss Sie nicht
BrucknerLibera me & 2 Equale
BrahmsGeistliches Lied & Wie lieblich sind deine Wohnungen
DurufléRequiem

Stars and Stripes: Klassieke muziek uit Amerika

Tot de 19de eeuw imiteerden Amerikaanse componisten de klassieke Europese tradities, maar daarna begonnen ze een geheel eigen specifiek Amerikaanse muziekstijl te ontwikkelen. Hoewel sommigen hun opleiding in Europa hadden genoten, verwerkten ze in hun composities typisch Amerikaanse elementen, zoals jazz en blues.Een specifiek Amerikaanse identiteit – of moeten we zeg-gen: ‘identiteiten’? Zo ver als de grenzen van de Verenigde Staten zich strekken, zo divers is de Amerikaanse bevol-king, afkomstig uit vele landen en culturen. Er wordt wel van de Amerikaanse smeltkroes gesproken, maar het boeiende van de Amerikaanse muziek en cultuur is juist de diversiteit.Laat u verrassen door dit afwisselende programma van bekende en minder bekende klassieke Amerikaanse muziek: soms uitbundig, dan weer sprankelend of verstild.

vrijdag 5 november 2010 | 20.15 uur | Paleiskerk | Paleisstraat 8 | Den Haag
zaterdag 6 november 2010 | 20.15 uur | Prinsenhof | St Agathaplein 1 | Delft

Residentie Kamerkoor
Jos Vermuntdirigent

met medewerking van Academie Muzikaal Talent

Werken van Gershwin, Barber, Copland, Ives, Persichetti en Lauridsen

Magnificat en kerstcantates

Is er een betere manier om in Kerststemming te komen dan met Bach? Het Residentie Kamerkoor voert Bachs Magnificat en twee kerstcantates uit het Weihnachts- oratorium uit: indrukwekkende maar ook ontroerende stukken die tot zijn beste werken worden gerekend.Het Magnificat, de lofzang van Maria, heeft een onmisken-baar feestelijk karakter. Bach zette de grootste orkestbezet-ting in die hij beschikbaar had: drie trompetten, pauken, fluiten, hobo’s, trombones, strijkers en orgel. Door de rijk-dom aan klankkleur en de bondigheid van de delen is het zelfs naar Bachs maatstaven een uitzonderlijk meesterwerk.Het Weihnachtsoratorium bestaat uit een cyclus van zes zelfstandige cantates. Deze cantates vormen elk een afge-sloten eenheid en zijn gecomponeerd voor verschillende dagen uit de kersttijd. De delen I en II, die op dit concert worden uitgevoerd, zijn geschreven voor eerste en tweede kerstdag. De eerste cantate opent met paukenslagen, wel-dra gevolgd door de fluiten, hobo’s, trompetten, strijkers en een jubelend koor. Op uitbundige en feestelijke wijze wordt verteld van de geboorte van het kindje Jezus. In de tweede cantate – in vredige pastorale stijl – verkondigen de engelen de blijde boodschap aan de herders. In beide cantates horen we schitterende solo-aria’s en indrukwek-kende koordelen.

vrijdag 17 december 2010 | 20.00 uur | Kloosterkerk | Lange Voorhout 2 – 4 | Den HaagResidentie

Residentie Kamerkoor
Residentie Bachorkest
Keren Motseri
sopraan
Wilke te Brummelstroetemezzosopraan
Rosanne van Sandwijkalt
André Post tenor
Pieter Hendriksbas
Jos Vermuntdirigent

J.S. BachMagnificat
Corelli Concerto Grosso ‘Fatto per la Notte di Natale’
J.S. BachWeihnachtsoratorium deel 1 en 2

Dolorosa: a capella Passieconcert

Naast imposante stukken voor koor en orkest, zoals de Johannes-Passion van Bach, hebben veel andere componis-ten zich laten inspireren door de lijdenstijd. Thema’s als eenzaamheid, lijden en nood zijn dan ook van alle tijden en spreken ieder mens aan.Het Residentie Kamerkoor brengt op dit concert een keur aan a capella-stukken voor het voetlicht, afgewisseld met muzikale intermezzi: van het wereldberoemde Miserere van Allegri (een van de mooiste voorbeelden van renaissancistische polyfonie) en romantische muziek van Mendelssohn, tot de vroegmoderne motetten van Poulenc en de mystieke klanken van Pärt. Heldere klanken voeren u mee in deze dagen voor Pasen.

vrijdag 1 april 2011 | 20.15 uur | Paleiskerk | Paleisstraat 8 | Den Haag

Residentie Kamerkoor
Jos Vermuntdirigent

Werken van Scarlatti, Allegri, Pärt, Mendelssohn, Poulenc, Nees & Tavener

Johannespassion

Een jaar na zijn aanstelling als cantor te Leipzig klonk in 1724 voor het eerst de felle en tegelijkertijd ingetogen muziek van Bachs eerste passie, naar het evangelie van Johannes. Kort voor Bachs aanstelling was het conservatieve stads- bestuur het uitvoeren van oratorische passies mondjes-maat gaan toestaan. Onafhankelijker van de liturgie dan de cantates die Bach verplicht was te schrijven, en minder beperkt in lengte, bood dit genre Bach veel meer ruimte voor drama. Nu, een kleine drie eeuwen later, heeft de Johannes-Passion niets aan kracht ingeboet. Het lijden van Christus wordt verteld en verklankt met een directheid en intimiteit die de toehoorder meteen beetpakken. De voor Bachs tijd ongelofelijke expressie en harmonie van de aria’s en de koralen met hun chromatiek en scherpe dissonanten blijven ook nu de luisteraar boeien en verbazen. Het cen-trale deel in deze passie – het schrille contrast tussen de goddelijke macht van Christus en de wereldlijke macht van de Romeinse overheersers – wordt op indringende wijze verklankt in de dialoog tussen Jezus en Pilatus, waarin Jezus zich ontpopt tot ‘Der Held aus Juda’.Vanaf de eerste noot van het magistrale openingskoraal ‘Herr, unser Herrscher’ tot het afsluitende, ontroerende ‘Ich will dich preisen ewiglich!’ is Bachs Johannes-Passion een meeslepend en ontroerend drama.

donderdag 21 april 2011 | 20.00 uur | Grote Kerk | Rond de Grote Kerk 10 | Den Haag

Residentie Bach Koor

Daniël van Kesselevangelist
Mattijs van der WoerdChristus
Stefanie Truesopraan
Rosanne van Sandwijkalt
Robert Bucklandtenor
ntbbas

J.S. BachJohannes-Passion

Koop je tickets hier.


Ticketmaster
MuziekMuziek